Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1279366

Aşağıdakilerden hangisi, hücre yüzey glikoproteinleri olup kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler
ya da platelet hücreleri ile lökositlerin etkileşiminde önemli rol oynayan hücre yapıştırıcı moleküllere verilen addır?


Kadherinler

Selektinler

İntegrinler

İmmünoglobin (Ig)-Süperailesi

Lökosit.


Yanıt Açıklaması:

Selektinler hücre yüzey glikoproteinleri olup kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler
ya da platelet hücreleri ile lökositlerin etkileşiminde önemli rol oynarlar. Her hücre tipinde farklı selektinler üretilir. Lökositlerde L-selektin, endotelyal hücrelerde E-selektin ve plateletlerde P-selektin (c) ifade edilir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum