Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1282367

Hangisi omurgalılarda dokularda hücreler arası etkileşimden sorumlu kalsiyum bağımlı hücre-yapışma proteinleridir?


Hemoglobin

Selektinler

İmmünoglobin

İntegrinler

Kadherinler


Yanıt Açıklaması:

Omurgalılarda 100’den fazla üyesi bulunan kadherin ailesi dokularda hücreler arası etkileşimden sorumlu kalsiyum bağımlı hücre-yapışma proteinleridir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum