Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1283656

Aşağıdakilerden hangisi. Özellikle hayvanlarda karaciğer, beyin, akciğer, pankreas, kalp kası ve yumurtada bol bulunur. Ancak kimyasal yapıları ve hücredeki işlevleri bakımından bazı farklılıklar gösterirler. Gliserol içeren ve içermeyen olarak iki farklı yapıda olabilen bir diaçilgliserol yağ grubudur?


Terpenler

Fosfolipitler

Steroitler

Glikolipitler

Lipoproteinler


Yanıt Açıklaması:

Fosfolipitler triaçilgliserollere çok benzeyen bir diaçilgliserol yağ grubudur. Özellikle hayvanlarda karaciğer, beyin, akciğer, pankreas, kalp kası ve yumurtada bol bulunur. Ancak kimyasal yapıları ve hücredeki işlevleri bakımından bazı farklılıklar gösterirler (Şekil 2.23). Gliserol içeren ve içermeyen olarak iki farklı yapıda olabilen fosfolipitlerin kimyasal yapısındaki temel 3 önemli farklılık: 1. Üç yerine yalnızca iki yağ asiti zinciri içerirler. 2. Gliserolun üçüncü hidroksil grubuna bir fosfat (P) kovalent olarak bağlıdır. 3. Fosfata bağlı gruplar bulunur; azotlu bazlar olan etanolamin, kolin, azot içermeyen şeker alkol inositol ve hidrofilik amino asit serin gibi küçük polar gruplar. Fosfolipitler, çok farklı özellikteki iki uç içeren yapıları nedeniyle diğer yağlardan farklı çok önemli bir özelliğe sahiptir. P grubunu içeren uç hidrofilik ve iki yağ asiti kuyruğu bulunan uç ise hidrofobik karakterdedir. Birinci ünitede, hücre zarının yapısında anlatıldığı gibi, fosfolipitlerin en önemli ve birincil görevleri taşıdıkları P grubu ve ona bağlı farklı özelliklerdeki gruplardan dolayı zarların en önemli yapısal bileşenleri olmalarıdır. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum