Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356655

Aşağıdakilerden hangisi Prokaryot hücre yapısına sahiptir?


Bakteriler

Bitkiler

Hayvanlar

Fungiler

Algler


Yanıt Açıklaması:

Hücreler arasında pek çok benzerlik olmasına rağmen çok belirgin farklılıklar da vardır. Genel olarak hücreler genetik madde olan DNA molekülünün içinde bulunduğu bir organel olan çekirdek içerip içermediklerine göre:
1. Çekirdeksiz hücre = Prokaryot (bakteriler ve arkealar) ya da
2. Çekirdekli hücre = Ökaryot (bitkiler, hayvanlar, fungiler, algler ve protozoalar) olarak sınıflandırılırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum