Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356659

Granüllü Endoplazmik Retikulum’da sentezlenen proteinlerin veziküller aracılığı ile taşınarak hücre dışına salgılanmadan önce depolandığı ya da kimyasal modifikasyonlar geçirdiği organel aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozom

Vakuol

Golgi Kompleksi

Peroksizom

Ribozom


Yanıt Açıklaması:

Granüllü Endoplazmik Retikulum’da sentezlenen proteinler veziküller aracılığı ile Golgi kompleksine taşınır ve hücre dışına salgılanmadan önce burada depolanır ya da kimyasal modifikasyonlar geçirir.

Yorumlar
  • 0 Yorum