Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356683

I Mikrofilamentler

II Mikrotübüller

III Ara filamentler

Yukarıdaki yapılardan hangisi yada hangileri hücre iskeletinin temel elelmanlarıdır?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece I


Yanıt Açıklaması:

Hücre iskeletinin temel elemanları:

1. Mikrofilamentler

2. Mikrotübüller ve

3. Ara (İntermediyer) filamentler sistemidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum