Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1221703

  1. Çekirdekten uzaklaştıkça yoğunluğu azalan bir küre şeklindedir.
  2. Enerji düzeyleri arttıkça daha küçük küreler şeklinde gösterilirler.
  3. Çekirdeği çevreleyen loblar şeklinde sınır yüzey diyagramlarına sahip orbitallerdir.
  4. Orbitaller düğüm düzlemine sahiptir.

Hangisi ya da hangileri s orbitaline ait özellikler arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

III ve IV

I, III ve IV


Yanıt Açıklaması:
  • Çekirdekten uzaklaştıkça yoğunluğu azalan bir küre şeklindedir.
  • Enerji düzeyleri arttıkça daha büyük küreler şeklinde gösterilirler.
  • p orbitaller,i çekirdeği çevreleyen loblar şeklinde sınır yüzey diyagramlarına sahip orbitallerdir. 
  • p ve d orbitalleri düğüm düzlemine sahiptir.
Yorumlar
  • 0 Yorum