Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1248443

20 g NaOH 400 mL suda çözündüğünde elde edilen çözeltinin molaritesi aşağıdakilerden hangisidir? (Na=23 g/mol; O=16 g/mol; H=1 g/mol)


0,25

0,5

0,75

1

1,25


Yanıt Açıklaması:

20 g NaOH 0,5 moldür. Molarite çözünenin mol sayısının (mol) çözelti hacmine (L) oranı ile bulunur.

M= 0,5/0,4 = 1,25 

Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum