Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262494

Replikasyon sırasında DNA çift ipliğin ayrılmasında hangi enzim rol oynar?


Transferaz

Primaz

Polimeraz

Helikaz

DNA Topoizomeraz


Yanıt Açıklaması:

Çift-sarmal DNA’nın açılması: Önce süpersarmal DNA topoizomeraz enzimi ile çentik açılarak gevşetilir. Sonra helikaz enzimi ile çift iplik ayrılır ve tek-iplikli DNA’ya tekrar çift zincir oluşturmasını önlemek için tek-iplik DNA-bağımlı proteinler bağlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum