Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1279145

Aşağıdakilerden hangisi, hücrelerin mitokondrilerinde sentezlenen, çoğu metabolik reaksiyonda enerji kaynağı olarak kullanılan moleküldür?


DNA

RNA

ADP

ATP

Lizozom


Yanıt Açıklaması:

Mitokondriler oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santralleridir. İşlevinden dolayı farklı hücrelerdeki sayısı ve lokalizasyonu değişebilir. Çoğu metabolik reaksiyonda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP (adenozin üç fosfat) burada sentezlenir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum