Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1286721

Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerde çözünen maddelerin kolligatif özelliklerinden biri değildir?


Ozmatik basınç

Buhar basıncı

Kaynama noktası

Donma noktası

Polarlık


Yanıt Açıklaması:

Çözünen maddelerin kimyasal özelliklerine değil, sayılarına bağlı olan özelliklere kolligatif özellikler denir.

Polarlık çözünene maddelerin kimyasal özelliklerinden biridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum