Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356691

Hidrojen klorür (HCl) molekülünde hangi bağ tipi vardır?


İyonik bağ

Dipol-dipol etkileşimi

Apolar kovalent bağ

Hidrojen bağı

Polar kovalent bağ


Yanıt Açıklaması:

Hidrojen klorür (HCl) molekülünde, klor hidrojenden daha elektronegatif bir atom olduğundan H-Cl bağı polar kovalent bir bağdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum