Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1195616

Aşağıdakilerden hangisi çekirdeksiz hücreye sahiptir?


Bitkiler

Fungiler

Protozoalar

Algler

Bakteriler


Yanıt Açıklaması:

Genel olarak hücreler genetik madde olan DNA molekülünün içinde bulunduğu bir organel olan çekirdek içerip içermediklerine göre:
1. Çekirdeksiz hücre = Prokaryot (bakteriler ve arkealar) ya da
2. Çekirdekli hücre = Ökaryot (bitkiler, hayvanlar, fungiler, algler ve protozoalar) olarak sınıflandırılırlar. Doğru cevap E şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum