Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1198162

Gaz veya sıvı moleküllerin sahip oldukları kinetik enerji yardımıyla rastgele yer değiştirmesine .................. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Difüzyon

Osmoz

Brown Hareketi

Kolloid

Molarite


Yanıt Açıklaması:

Difüzyon, gaz veya sıvı moleküllerin sahip oldukları kinetik enerji yardımıyla rastgele yer değiştirmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum