Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1223940

Aşağıdakilerden hangisinin tRNA’da karşılığı yoktur ve sentezi durdurur?


UAA

TCC

ATA

UGT

AUU


Yanıt Açıklaması:

mRNA’daki üç kodon (UAG, UAA ve UGA) amino asit kodlamaz ve bunlar için antikodon taşıyan tRNA yoktur.

Yorumlar
  • 0 Yorum