Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1279057

Aşağıdakilerden hangisi, prokaryot hücrelerin ökaryot hücrelerden farklarından biri değildir?


Eşeyli üreme yapmazlar.

Metabolizmaları aerobiktir.

Tek halkasal DNA'ları bulunur.

Hücre iskeletleri yoktur.

Çekirdekçikleri yoktur.


Yanıt Açıklaması:

Prokaryotlarda, anaerobik ya da aerobik metabolizma olabilir. Ökaryotlar aerobiktir. Buna göre doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum