Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356702

I. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir.
II. Bir orbitaldeki elektronlar birbirlerine paralel spinlerde yönelmiş olmalıdır.
III. Bir atomda dört kuantum sayısı da birbiri ile aynı olan iki elektron bulunamaz.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri Pauli ilkesine göre doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Pauli İlkesi’ne göre, bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir ve bu elektronlar birbirlerine zıt spinlerde yönelmiş olmalıdır. Bu ilke bir atomda dört kuantum sayısı da birbiri ile aynı olan iki elektron bulunamaz şeklinde de ifade edilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum