Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356718

n=2’ye karşılık gelen toplam orbital sayısı kaçtır?


2

4

6

8

10


Yanıt Açıklaması:

Bir n değerine sahip toplam orbital sayısını belirleyebilmek için ilk önce l’nin olası değerlerini belirlemek gerekir. n=2 için l’nin olası değerleri 0 ve1’dir. Ardından her bir l değerine ilişkin ml değerleri belirlenmelidir. ml değerleri toplam sayısı o kabuktaki toplam orbital sayısını verir. n=2, l=0, ml=0 2s orbitaline n=2, l=1, ml= -1,0,1 2p orbitallerine karşılık gelmektedir. Bu durumda ikinci kabuktaki toplam orbital sayısı 4’tür.

Yorumlar
  • 0 Yorum