Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1189957

Aşağıdaki orbitallerden hangisi veya hangileri sınır yüzey diyagramlarına sahiptir?

I. s

II. p

III. d

IV. f


I-II

II-III

I-III

III-IV

II-IV


Yanıt Açıklaması:

p ve d orbitalleri sınır yüzey diyagramlarına sahiptir

Yorumlar
  • 0 Yorum