Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1197122

Verilen bir çözücü veya çözeltideki çözünen madde miktarının bir ölçüsüne ............ denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Derişim

Çözelti

Solvatasyon

Hidratasyon

Karışım


Yanıt Açıklaması:

Derişim: Verilen bir çözücü veya çözeltideki çözünen madde miktarının bir
ölçüsüdür.

Yorumlar
  • 0 Yorum