Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1199807

  1. Ökaryotik hücreler, içinde genetik maddenin bulunduğu zarla çevrili bir organel olan çekirdeğe sahip hücrelerdir.
  2. Bitkiler, hayvanlar protistler ve fungiler ökaryotik organizmalardır.
  3. Ökaryotik organizmalar hem oksijensiz hem oksijenli solunum yaparlar.
  4. Sitoplazmik organeller olarak çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, kloroplast gibi organeller bulunur.

Yukarıda verilenlerden hangileri ökaryotik hücreler için söylenebilir?


I ve II

I ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Ökaryotik hücreler, içinde genetik maddenin bulunduğu zarla çevrili bir organel olan çekirdeğe sahip hücrelerdir. Bitkiler, hayvanlar protistler ve fungiler ökaryotik organizmalardır. Ökaryotik organizmalar yalnızca oksijenli solunum yaparlar. Prokaryotik hücrelerden farklı olarak, çekirdekçik, hücre iskeleti ve sitoplazmik organeller gibi yapılara sahiptirler. Sitoplazmik organeller olarak çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, kloroplast, vakoul, endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, lizozom ve peroksizomlar bulunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum