Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218305

H+, Na+, Ca+, Cl-, glukoz ve amino asitler gibi polar ya da büyük moleküller hücre zarında nasıl taşınırlar?


Basit difüzyon

Osmoz

Fagositoz

Pinositoz

Taşıyıcı proteinlerle taşınma


Yanıt Açıklaması:

H+, Na+, Ca+, Cl-, glukoz ve amino asitler gibi polar ya da büyük moleküller hücre zarını geçemezler. Lipit tabakayı geçemeyen bu moleküller zarda kanallar oluşturan bazı özel taşıyıcı proteinlere bağlanarak onların yardımıyla taşınırlar. Buna kolaylaştırılmış, aracılı ya da taşıyıcı proteinlerle taşınma denir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum