Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1219703

mRNA’da 5'-AUC-3' zincirine uyan tRNA’da'ki antikodonunun nükleotid sırası aşağıdakilerden hnagisidir?


5'-UAG-3'

3'-UAC-5'

3'-CAG-5'

5'-GAC-3'

3'-UAG-5'


Yanıt Açıklaması:

mRNA’da 5'-AUC-3' zincirine uyan tRNA’da'ki antikodonunun nükleotid sırası 3'-UAG-5' şeklindedir. Adeninin karşılığında urasil, urasil karşılığında adenin, sitozin karşılığında ise guanin gelmelidir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum