Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1221712

I. Birçok enzim, yapısal proteinler, taşıyıcılar, antijenler ve toksinler lipoprotein yapıdadır.

II. LDL dokulardan topladığı kolesterolü vücuttan atılmak üzere karaciğere getirir.

III. HDL yani karaciğerden diğer perifer dokulara kolesterol taşır. 

Lipoproteinler ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğru değildir?


Yalnız III

I ve II

II ve III

I ve III

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

farklı olarak protein ve lipitlerin kovalent olmayan bağlarla birbirine tutunan kompleks büyük moleküllerdir. Birçok enzim, yapısal proteinler, taşıyıcılar, antijenler ve toksinler lipoprotein yapıdadır. Hayvan hücrelerine başlıca lipit taşıyıcı olarak iş gören lipoprotein partikülleri yoğunluklarına (dansitelerine) göre; Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), Düşük dansiteli lipoprotein (LDL), Orta dansiteli lipoprotein (IDL), Çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) ve Ultra düşük dansiteli lipoprotein ya da genellikle şilomikronlar (ULDL) olarak sınıflandırılır. HDL dokulardan topladığı kolesterolü vücuttan atılmak üzere karaciğere getirir ve bu nedenle iyi kolesterol olarak tanımlanır. LDL aksi yönde yani karaciğerden diğer perifer dokulara kolesterol taşır. LDL molekülleri eğer hücrelerde bulunan kendilerine özgü reseptörlerine bağlanamazlarsa ya da hücrelerde bu reseptörler bulunmaz ise taşıdıkları yağları hücrelere aktaramazlar ve plazmada birikirler. Bu nedenle kötü kolesterol olarak tanımlanırlar. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum