Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1287027

I. Osmotik basınç çözücünün yarı geçirgen zardan çözeltiye akışıdır

II. Osmotik basınç, çözeltinin değişimi ile doğru orantılıdır

III. Osmotik basıncın büyüklüğü sadece çözeltinin birim hacminde çözünen tanecik sayısına bağlıdır

Osmotik basınç ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Osmotik basıncın büyüklüğü sadece çözeltinin birim hacminde çözünen tanecik sayısına bağlıdır.

Osmotik basınç çözücünün yarı geçirgen zardan çözeltiye akışıdır. Osmotik basınç, çözeltinin değişimi ile doğru orantılıdır. Eşitlikteki n/V oranı, çözelti derişiminin molarite cinsinden ifadesidir.

Verilen bilgilerin hepsi doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum