Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356619

H+ , Na+ , Ca+ , Cl- , glukoz ve amino asitler gibi polar ya da büyük moleküllerin zarda kanallar oluşturan bazı özel taşıyıcı proteinlere bağlanarak onların yardımıyla taşınmasına ne denir?


Aracısız taşınma

Aracılı proteinlerle taşınma

Basit difüzyon

Aktif taşınma

Osmoz


Yanıt Açıklaması:

Çözünenlerin konsantrasyonunun düşük olduğu diğer bir deyişle su konsantrasyonunun fazla olduğu bölgeden yüksek konsantrasyonda çözünenlerin bulunduğu bölgeye su difüzyonla hareket eder ve buna osmoz adı verilir. Pasif taşımada fosfolipit çift tabakanın geçirgenliği sonucu diğer O2 , CO2 , N2 , gliserol ve etanol gibi yüksüz ve küçük moleküller, yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru basit difüzyonla zarı kolayca geçebilirler. Basit difüzyon aynı zamanda bazı küçük moleküller için zar içinde proteinlerin meydana getirdiği sulu kanal boyunca da olabilir. Ancak H+ , Na+ , Ca+ , Cl- , glukoz ve amino asitler gibi polar ya da büyük moleküller geçemezler. Lipit tabakayı geçemeyen bu moleküller zarda kanallar oluşturan bazı özel taşıyıcı proteinlere bağlanarak onların yardımıyla taşınırlar. Buna kolaylaştırılmış, aracılı ya da taşıyıcı proteinlerle taşınma denir. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum