Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356672

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Kadherin proteini içermez?

I. zonula occludens

II. zonula adherens

III. macula adherens

IV. hemidesmozom


Yalnız I

I-II

II-III

II-IV

II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

zonula occudulens dışındakiler de protein bulunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum