Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218312

Aşağıdaki organellerden hnagisi oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santralleridir?


Lizozom

Mitokondri

Golgi Kompleksi

Endoplazmik Retikulum

Kloroplast


Yanıt Açıklaması:

Mitokondriler oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santralleridir. İşlevinden dolayı farklı hücrelerdeki sayısı ve lokalizasyonu değişebilir. Çoğu metabolik reaksiyonda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP (adenozin üç fosfat) burada sentezlenir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum