Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1239343

Çözeltilerin Kolligatif özellikleri aşağıdakilerin hangisine bağlıdır?


Çözünen maddelerin iyonlaşma özelliklerine

Çözünen maddelerin yapısal özelliklerine

Çözünen maddelerin fiziksel özelliklerine

Çözünen maddelerin kimyasal özelliklerine

Çözünen maddelerin sayılarına


Yanıt Açıklaması:

Çözünen maddelerin  sayılarına bağlı olan özelliklere kolligatif özellikler denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum