Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262398

Aşağıdaki bazlardan hangisi sadece RNA'da bulunur?


Adenin

Timin

Urasil

Guanin

Sitozin


Yanıt Açıklaması:

Timin yalnızca DNA’ da, urasil ise yalnızca RNA’ da bulunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum