Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1286623

0.001 molar derişiminde bir NaOH çözeltisinin derişimi ppm (milyonda bir kısım) olarak aşağıdakilerden hangisidir?


4

0.4

400

40

0.04


Yanıt Açıklaması:

0.001 molar NaOH çözeltisinde 1 L su içerisinde 0.001 x 40 = 0.04 g NaOH bulunmaktadır. ppm ( milyonda bir kısım) ifadesini mg/L olarak ifade edebiliriz çünkü 1L bir milyon mg'a eşdeğerdir.

Bir litrede 0.04 g yani mg olarak 0.04 x 1000 = 40 mg NaOH var ise bu çözeltinin derişimi 40 ppm olarak ifade edilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum