Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356580

Ökaryotik hücrelerde oksijenli solunum yapan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom

Mitokondri

Lizozom

Kloroplast

Golgi Kompleksi


Yanıt Açıklaması:

Ribozomlar protein sentezinin yapıldığı organellerdir. Mitokondri, ökaryotik hücrelerin daimi organeli olan mitokondriler oksijenli solunumun (aerobik) yapıldığı kompartımanlardır. Lizozom, protein, karbonhidrat ve yağlar gibi biyomolekülleri parçalayan enzimleri içerirler. Kloroplastlar bitki ve alglerde fotosentezin yapıldığı organeller olup yeşil bitkilerin yapraklarında çok sayıda bulunurlar. Golgi kompleksi, salgı proteinlerinin işlenmesi ve paketlenmesinde ve kompleks polisakkaritlerin sentezinde önemli rolü vardır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum