Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356588

I. Hücreye şekil verir.
II. Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar.
III. Uyarı iletiminde etkilidir.
IV. Hücre böünmesinde rol oynar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hücre zarının görevleridir?


I ve II

I ve III

III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Hücre zarının görevleri, hücreye şekil verir, madde alışverişini düzenler, osmotik dengeyi düzenler, hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar, hücre-hücre ve hücre-hücre dışı matriks bağlanmasını sağlar, hücre dışına salgılamada önemlidir, uyarı iletiminde etkilidir, çeşitli enzimler taşır.

Yorumlar
  • 0 Yorum