Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356661

Hücrelerin bazal laminaya tutunmasında köprü molekülü olarak iş gören Hücre-Dışı Matriks Yapısı Elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


Elastin

Laminin

Entaktin

Proteoglikan

Fibronektin


Yanıt Açıklaması:

Laminin yaklaşık 850 000 Da moleküler ağırlığa sahip oldukça büyük yapıştırıcı HDM proteinlerinden biridir. Alfa, beta ve gama olmak üzere çeşitli tipleri bulunan üç uzun polipeptitden meydana gelir. Kollajen, heparin, entaktin gibi HDM proteinleri ve hücre yüzeyindeki laminin reseptör proteinleri için birçok bağlanma bölgesi içeren bir yapılanma gösterir. Bu bölgeler ile moleküllere bağlanarak hücre yapışmasında, hareketinde ve farklılaşmasında önemli rol oynar. Hücrelerin bazal laminaya tutunmasında köprü molekülü olarak iş görür.

Yorumlar
  • 0 Yorum