Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356675

I Sadece tek hücreli canlı hücrelerinde çekirdek bulunur.

II Çok hücreli canlı hücreleri mutlaka çekirdek içerir.

III Tek ve çok hücreli canlı hücreleri mutlaka çekirdek içermektedir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

Sadece III

Sadece I

Sadece II


Yanıt Açıklaması:

Tek hücreli canlılar çekirdeksiz ya da çekirdekli olabilirken çok hücreli canlıların hepsi çekirdekli hücrelere sahiptir.

Yorumlar
  • 0 Yorum