Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1234279

'Çözünen taneciklerin su dışında başka bir çözücü ile sarılmasına ......... denir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Hidratasyon

Solvatasyon

Derişim

Çözelti

Aşırı doymuş çözelti


Yanıt Açıklaması:

Çözünen taneciklerin su dışında başka bir çözücü ile sarılmasına ise solvatasyon denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum