Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1235909

I Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe atom çapı büyümektedir.

II Aynı grupta aşağı doğru inildike atom çapı büyümektedir.

III Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artmaktadır.

Atomların periyodik tablo özellikleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece III


Yanıt Açıklaması:

Bir grup boyunca yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı artar. Bunun nedeni, baş kuantum sayısının (n) ve elektron tabakalarının artması, dolayısıyla atomun büyümesidir. Bir periyot boyunca soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı azalmaktadır. 

Yarı çap azaldıkça iyonlaşma enerjiside artmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum