Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1254985

Bir zarın iki yanında bulunan iyonların kimyasal derişimleri ve elektrik potansiyellerindeki farklılığa ne ad verilir? 


Kloroplastlar

Mitokondri

Voltaj

Elektrokimyasal gradient

Ligand


Yanıt Açıklaması:

İyonların geçişi için gerekli kuvvet kendilerinin neden olduğu zar potansiyelinden elde edilir. Bir zarın iki yanında bulunan iyonların kimyasal
derişimleri ve elektrik potansiyellerindeki farklılığa elektrokimyasal gradient denir. Böylece iyonlar konsantrasyonlarının yoğun olduğu bölgeden düşük olduğu bölgeye kanallar aracılığı ile geçmeye zorlanırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum