Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356576

I. Hücre yaşam için gerekli tüm biyolojik olayların yapıldığı canlının en büyük birimidir.
II. Tüm canlılar bir ya da daha fazla hücrelerden oluşurlar.
III. Hücreler var olan diğer hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelirler.
Yukarıda verilen hücre teorisi prensiplerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Hücre teorisinin 3 temel prensibi; Hücre yaşam için gerekli tüm biyolojik olayların yapıldığı canlının en küçük birimidir, tüm canlılar bir ya da daha fazla hücrelerden oluşurlar, hücreler var olan diğer hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelirler. I maddede en büyük ifadesi yanlıştır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum