Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356694

I. Hidrojen bağı yapabilen moleküllerin, moleküller arası etkileşim kuvvetlerine bu bağın büyük katkısı nedeniyle, erime ve kaynama noktalarında ani yükselmeler görülür.
II. İki polar molekül arasındaki elektrostatik çekimin sonucunda oluşan kuvvete hidrojen bağı adı verilir.
III. İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri London etkileşimleri olarak adlandırılır
Yukarıda bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Hidrojen bağı yapabilen moleküllerin moleküller arası etkileşim kuvvetlerine bu bağın büyük katkısı nedeniyle bu tür moleküllerin erime ve kaynama noktalarında ani yükselmeler görülür. İki polar molekül arasındaki bu elektrostatik çekimin sonucunda oluşan kuvvete dipol-dipol etkileşimi adı verilir. İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri London etkileşimleri olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum