Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1234672

'...........; çapları 1 nm ila 1 mm arasındaki taneciklerin (dağılan faz) başka bir madde içinde (dağılma ortamı) dağılmasıyla oluşmuş bir karışımdır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Kolloid

Osmotik basınç

Difüzyon

Hidrofilik

Hidrofobik


Yanıt Açıklaması:

Kolloid; çapları 1 nm ila 1 mm arasındaki taneciklerin (dağılan faz) başka bir madde içinde
(dağılma ortamı) dağılmasıyla oluşmuş bir karışımdır

Yorumlar
  • 0 Yorum