Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356606

Bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden farklı olarak bulunan iki organel aşağıdakilerden hangisidir?


Merkezi vakuol ve plastidler

Ribozom ve sentrozom

Ribozom ve lizozom

Mitokondri ve ribozom

Golgi kompleksi ve lizozom


Yanıt Açıklaması:

Bitki hücreleri büyük bir merkezi vakuol ve plastidlere sahipken hayvan hücresinde farklı olarak sentrozom bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum