Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356608

Hücrede oksijenli solunumun gerçekleştiği ve hücrenin enerji santralleri olarak da ifade edilen organel aşağıdakilerden hangisidir?


Kloroplast

Endoplazmik retikulum

Golgi kompleksi

Mitokondri

Lizozom


Yanıt Açıklaması:

Mitokondriler oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santralleridir. İşlevinden dolayı farklı hücrelerdeki sayısı ve lokalizasyonu değişebilir. Çoğu metabolik reaksiyonda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP (adenozin üç fosfat) burada sentezlenir. Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum