Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356628

I. Nükleik Asit II. Protein III. Karbonhidrat IV. Lipit Yukarıda verilenlerden hangileri makromoleküldür?


I, II

III, IV

I, II, IV

II, III, IV

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Hücredeki makromoleküller nükleik asit, protein, karbohidrat ve lipitler olup kendilerine özgü monomerlerin polimerizasyonuyla oluşturulurlar. Doğru yanıt E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum