Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356701

Hmolekülünde hangi bağ tipi vardır?


İyonik bağ

Dipol-dipol etkileşimi

Apolar kovalent bağ

Hidrojen bağı

Polar kovalent bağ


Yanıt Açıklaması:

H2, N2, O2, Clmolekülleri gibi, kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atomlar birbiri ile aynı ise elektronegatiflikleri aynı olduğundan ortaklaşılan elektron çiftini eşit derecede kendilerine çekerler. Bu durumda oluşan bağ apolar kovalent bağ olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum