Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1277051

  1. Proteinler
  2. Lipidler
  3. Nükleik asitler
  4. Karbonhidratlar

Yukarıdakilerden hangileri makromoleküllerdir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Hücrenin yapısını oluşturan ve işlevlerini gerçekleştiren yüksek seviyede organize olmuş ve düzinelerden milyonlara varan karbon atomları içeren çok büyük moleküllerdir. Bunlar dört temel grup olan nükleik asitler, proteinler, karbohidratlar ve lipitlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum