Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1283557

Aşağıdaki yapılardan hangisi protein sentezinde kullanılmamaktadır?


mRNA

DTP

tRNA

Ribozom

Lizozom


Yanıt Açıklaması:

Amino asitler: Proteinlerin monomerleri olarak peptit bağlarıyla eklenerek polipeptit zinciri meydana getirirler

GTP (guanozin üç fosfat) molekülleri: Sentez için gerekli enerji kaynağı olarak çoğunlukla guanozin üç fosfatın (GTP) hidrolizi sonucu çıkan enerji kullanılırlar.

mRNA: mRNA aracı moleküller olarak genetik kodu proteinlere taşırlar. Prokaryotlarda bir gen uzunluğunda iken ökaryotik hücrelerde transkripsiyon sonrasında bir seri işlemlerden geçerek daha kısa moleküller olarak protein sentezine katılırlar.

Ribozomlar: Protein sentezinin yapıldığı, mRNA ile tRNA’lar arasındaki bağlantının kurulduğu zar içermeyen hücresel makinalardır.

Amino asit bağlı tRNA’lar: Transfer RNA (tRNA)’lar, protein sentezi sırasında ribo zomda büyüyen polipeptid zincirine özel amino asitleri taşıyan 74-93 nükleotid uzunlukta zincirlerdir. Doğru cevap E‘dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum