Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356674

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapıştırıcı matriks glikoproteinleri (hücrelerin matrikse yapışmasını sağlayan) grubundandır?

I. Laminin


II. Fibronektin


III. Entaktin

IV. Perlakan


I-II

II-III

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Perlekan proteoglikanlar (Yapısal moleküllerin gömüleceği ortam sağlayan) gruptandır

Yorumlar
  • 0 Yorum