Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1277165

Aşağıdakilerden hangisi DNA ile RNA arasındaki farklardan biridir?


Azotlu bazlardan timin yerine urasil yer alır

Sağa dönüşümlü bir sarmaldır

İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır

Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir

Şeker grubu olarak deoksiriboz içerir


Yanıt Açıklaması:

RNA molekülü bir nükleik asit olmasına rağmen DNA‘dan farklı özellikleri bulunmaktadır. Bunlar:
• Şeker grubu olarak deoksiriboz yerine riboz içerir.
• Azotlu bazlardan timin yerine urasil yer alır.
• Normal olarak tek-iplikli ama sıklıkla aynı iplik üzerindeki tamamlayıcı bazların çift oluşturmasıyla karmaşık sabit bir ikincil yapıya (saç-tokası ya da gövde-lop) sahiptir.

Yorumlar
  • 0 Yorum