Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1224466

  1. Sıcaklık
  2. Yüzey alanı
  3. Derişim farkı
  4. Ortam koşulları

Hangileri difüzyon büyüklüğünü etkileyen faktörlerdendir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Difüzyonun büyüklüğü çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Bunlar; derişim farkı, sıcaklık, molekülün kütlesi, yüzey alanı ve ortam halidir. Moleküller difüzyon hızı maddenin hâline bağlıdır. Örneğin; gazlar sıvılardan daha hızlı difüzlenir. Sıcaklık arttıkça difüzyon artar. Küçük moleküller büyük moleküllerden daha hızlı difüzlenir. Bir membrandan maddenin difüzyonu söz konusu ise membran kalınlığı arttıkça hız azalır. Hücre zarında difüzyon, aynı molekülün sudaki difüzyonundan çok daha yavaştır. Membran difüzyonunu sınırlayan faktör ise lipid çift tabakasıdır. Polar ve iyonize moleküller ya hiç ya da çok az difüze olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum